Chlorine meter เครื่องวัดคลอรีน ราคาถูก

MD200 Lovibond เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter

MD200 Lovibond เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter

 

 

 

เครื่องวัดคลอรีน รุ่น MD200 แบรนด์ Lovibond

Chlorine Meter

 

คุณสมบัติ

  • มีช่วงวัด คลอรีน 0.01 - 6.0  mg/l Cl2
  • หน้าจอแอลซีดีมีแสงพื้นหลัง
  • สามารถเก็บข้อมูลได้ 16 ชุดข้อมูล
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
  • แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 53 ชั่วโมง หรือ15000 ครั้ง
  • ตัวเคร่ืองมีระดับการป้องกัน IP 68
  • เครื่องมีขนาด 190 x 110 x 55 mm
  • เครื่องพร้อมแบตเตอรี่หนัก 455 g