Chlorine meter เครื่องวัดคลอรีน ราคาถูก

ICMi404 Martini Instruments เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter

 เครื่องวัดคลอรีน รุ่น ICMi404

 

เครื่องวัดคลอรีน รุ่น ICMi404 แบรนด์ Martini Instruments 

Chlorine Meter

 

รายละเอียด

  • สำหรับตรวจสอบ น้ำดื่ม รักษาสระว่ายน้ำ น้ำยาต่างๆ ในครัวเรือน น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก/ของเหลว และผลิตภัณฑ์รักษาความเย็นของน้ำทั้งหมด
  • มีความละเอียดมากขึ้น ความแม่นยำสูง และผลทันที
  • สำหรับวัด free (0.00 ถึง 5.00 mg/L) และ total (0.00 ถึง 5.00 mg/L)