Chlorine meter เครื่องวัดคลอรีน ราคาถูก

HI 93114 HANNA เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter

เครื่องวัดคลอรีน รุ่น HI 93114

เครื่องวัดคลอรีน รุ่น HI 93114

เครื่องวัดคลอรีน รุ่น HI 93114  แบรนด์ HANNA

Chlorine Meter

 

รายละเอียด

  • บันทึกข้อมูลได้ถึง 25 วัดพร้อมกับข้อมูลวันและเวลาสำหรับการเรียกใช้ในภายหลัง 
  • 0.5 FTU หรือ 5% ของการอ่าน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) 
  • 0.03 มิลลิกรัม / ลิตรหรือ 3% ของการอ่าน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) 
  • 2 จุด, เลือกระหว่าง 0.00-50.0 FTU 
  • ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจาก 10, 20, 30, 40, 50 หรือ 60 นาที