Chlorine meter เครื่องวัดคลอรีน ราคาถูก

480002 ITS ชุดทดสอบค่าคลอรีน Chlorine Tester

ชุดทดสอบค่าคลอรีน รุ่น 480002

ชุดทดสอบค่าคลอรีน รุ่น 480002 

 ชุดทดสอบค่าคลอรีน รุ่น 480002 แบรนด์ ITS

Chlorine Test

 

รายละเอียด

  • SenSafe ™ แผ่นทดสอบฟรีคลอรีน ที่มีคุณภาพ รวมความหลากหลายของการตรวจสอบด้วยตัวบ่งชี้คลอรีนอิสระ อกแบบมาเพื่อต่อต้านการแทรกแซงจาก monochloramines
  • SenSafe ™ฟรีคลอรีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะเมื่อการ ทดสอบคุณภาพน้ำ ในสภาพแวดล้อมการประมวลผลอาหาร
  • ในขวดบรรจุ 50 แผ่นทดสอบ
  • หาระดับการตรวจวัด 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 2.0, 5.0 ppm
  • เวลาในการทดสอบต่ำกว่า 30 วินาที