Chlorine meter เครื่องวัดคลอรีน ราคาถูก

481026 ITS ชุดทดสอบคลอรีน CHLORINE WATER CHECK-FREE

ชุดทดสอบคลอรีน รุ่น 481026

ชุดทดสอบคลอรีน รุ่น 481026

ชุดทดสอบคลอรีน รุ่น 481026 แบรนด์ ITS

CHLORINE WATER CHECK-FREE 

แถบทดสอบฟรีคลอรีนที่มีคุณภาพ รวมความหลากหลายของการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยตัวบ่งชี้คลอรีนอิสระ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อการทดสอบคุณภาพน้ำในสภาพแวดล้อมการประมวลผลอาหาร แพ็คเก็ต 50 และ 30 แผ่นทดสอบ

ระดับการตรวจสอบ 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.5, 2, 2.6, 4, 6 ppm (mg / L)

เวลาในการทดสอบ 40 วินาที