Chlorine meter เครื่องวัดคลอรีน ราคาถูก

HI96711-01 HANNA ขุดทดสอบคลอรีน

เครื่องทดชอบคลอรีน

ชุดทดสอบคลอรีน รุ่น HI96711-01

 

ชุดทดสอบคลอรีน รุ่น HI96711-01 แบรนด์ HANNA

 

CHLORINE, TOTAL, DPD METHOD

 

คุณสมบัติ

  • สารรีเอเจนต์สำหรับวิธีตามระบบ DPD รวม คลอรีน
  • ช่วง: 0.00 3.50 mg/mL (5.00 mg/L)
  • บางเมตรอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถขยายช่วงค่าระหว่างวงเล็บ
  • ชุดเปื้อนสำหรับการทดสอบ 100 (รวม Cl2)